Certifikace ACC od International Coach Federation získána!

Po skoro ročním výcviku (konkrétně 83 hodinách výcviku a 12 hodinách mentoringu) od Results&Emotions jsem získala titul ACC – Associate Certified Coach od Mezinárodní federace koučů, lídra v této oblasti. Co to pro vás znamená?

  • Absolvovala jsem83 hodin výcviku koučinku a 12 hodin mentoringu s mentorem ACC
  • Mám více než 100 hodin praxe s klienty pod supervizí kvalifikovaného mentora ACC
  • Nahrávka koučinku a mého koučovacího stylu (samozřejmě po dohodě s klientem) byla schválena (odsouhlasena) Mezinárodní federací koučů
  • Úspěšně jsem absolvovala 3hodinový vědomostní test na témata profesionální práce s klienty (základy koučování, střet zájmů, profesionální chování vůči klientům, zachování mlčenlivosti/soukromí a další rozvoj kouče)
  • Pracuji dle Etického kodexu ICF https://www.coachfederation.cz/cz/pro-klienty/eticky-kodex.html, který udává jednotné standardy koučinku na celém světě. Pro vás to znamená, že dodržuji nejvyšší standardy koučinku, např. dodržuji pravidlo mlčenlivosti a informuji klienty, pokud toto pravidlo nemohu dodržet (v případě nezákonné činnosti, platného soudního příkazu nebo předvolání, bezprostředního rizika ohrožení sebe nebo ostatních atd.)