Největší omyly v koučinku

# 1 Nemám problém, tudíž koučink nepotřebuji
Koučink je metoda navržená tak, aby pomohla i již úspěšným lidem k ještě většímu úspěchu. Vůbec se nemusí jednat o lidi, kteří mají „problém“. Mohou mít jen potřebu najít partnera, kterému budou moci důvěřovat a s nímž proberou své myšlenky týkající se třeba nového nápadu nebo postupu. Koučink není, na rozdíl od psychoterapie, orientovaný na řešení psychických problémů a poruch, ale na zvýšení míry sebepoznání a sebeuvědomění, které může vést k rychlejšímu dosažení našich cílů, ať už osobních, nebo pracovních.
Ve zkratce: Mentální koučink je pro vás vhodný, pokud se chcete v něčem posouvat rychleji, chcete na sobě pracovat či si vyřešit určité téma, které vám zbytečně bere energii.

# 2 Koučink je pro lidi, kteří si neumí pomoci sami (jinými slovy pro zoufalce)
Nic nemůže být dále od pravdy. Ti nejúspěšnější podnikatelé a hvězdy využívají často právě podpory mentálního kouče, s jehož pomocí nezřídka docházejí k „aha“ uvědomění – ať už se týká jich samotných, nebo jejich vztahu k okolí. Kouč je člověk, který jim pomůže nastavit životní vizi a cíle, a s jehož pomocí se mohou zastavit a zjistit, zdali se jejich život odvíjí správným směrem, či je potřeba tento směr upravit. Zkušený kouč ovládá mnoho nástrojů, postupů a metod, s jejichž využitím klientovi pomůže k lepšímu uvědomění si sama sebe a jeho tématu. Díky tomu se člověk může ve svém životě posouvat dál.

# 3 Koučink nemá pravidla a sezení je pouze o „povídání si“
I když na setkání budete pravděpodobně hodně mluvit, stejně tak se od vás bude chtít, abyste o svém tématu přemýšleli. Prácí kouče je zajistit vám prostředí k co nejlepšímu přemýšlení o vašich tématech a pocit bezpečí, se kterým se vám bude snáze přemýšlet. Já k tomu využívám změněný stav vědomí – alfa mozkové vlny, které vytváří pocity bezpečí a osobní pohody a které zvýší kreativitu vašeho myšlení.

Kouč vás rovněž vhodnými otázkami navede k řešení vašeho tématu. Pro laika to může vypadat jako běžná konverzace, nicméně za každou otázkou by měl být určitý záměr a směrování vás k vašemu cíli. Na prvním setkání se většinou začíná tvorbou vaší vize a cílů, které by měly být pro váš mozek zajímavé, ale přesto:
– splnitelné
– měřitelné
– zasazené do konkrétního časového rámce
– měly by vás bavit atd.
Může se to zdát jako lehké cvičení, ale uvidíte sami, že vybrat vhodné cíle může být velké téma.
Podobně systematicky se pracuje i na dalších sezeních.

Přeji vám hodně úspěchů na vaší cestě k lepšímu a svobodnějšímu životu!